OPTIMALIZACE IT

 
Jak funguje optimalizace IT prostředí s ITS Office Technology?


Prvním krokem v projektu optimalizace je vstupní analýza IT prostředí, kde získáme potřebné informace a základní povědomí o funkčnosti stávajícího řešení a dále na základě těchto informací vytvoříme návrh na jeho případné zlepšení, a to včetně vyčíslení předpokládaného rozdílu v nákladech i efektivitě mezi stávajícím a navrhovaným řešením.


Přínosy optimalizace TP
  

- snížení provozních nákladů spojených s provozem serverů a tiskáren
- snížení pořizovací nákladů na nové servery, tiskárny a jejich servis
- modernizace Vašeho IT prostředí
- mnohonásobné zrychlení obnovy funkčnosti serverů v případě poruchy
- vylepšení zálohovací strategie dat
- vyšší ochrana proti výpadkům konektivity, el. energie, napadením třetích stran
- zlepšení funkcionalit stávajících sw, aplikací...  
 1. 2013

  IT PORADENSTVÍ

  Vstupní analýza

  Zjistíme aktuální stav Vašeho IT a navrhneme případné zlepšení
  Konečná nabídka vždy zohledňuje nejen modernizaci IT infrastrujtury dle aktuálně vytvářených trendů, ale také musí respektovat ekonomickou vyváženost mezi náklady a přínosy navrhovaných řešení

 2. 2013

  VIRTUALIZACE

  Virtualizace je obraz počítače, který však existuje jen jako model uvnitř jiného pc. 

  V praxi je pak na jednom fyzickém serveru provozováno několik serverů virtuálních.
  Virtuální servery sdílí výkon a dokážou efektivněji využít prostředků fyzického serveru a tím lépe zhodnocují finanční prostředky vložené do pořízení serverové infrastruktury.

  Některé aplikace provozované na serverech se mohou navzájem negativně ovlivňovat a může docházet ke kolizím, které následně mohou způsobit havárii serveru.
  Při virtualizaci běží každá takováto aplikace na jiném virtuálním serveru a ke kolizím nedochází.

  Virtuální servery lze poměrně snadno zálohovat a obnovovat a to například i před plánovanými aktualizacemi.
  Pokud dojde k poruše serveru, lze v mnohem kratší době zprovoznit virtuální server a nemusí to být vždy nutně na stejném fyzickém serveru. 

 3. 2013

  CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ

  Vytvoříme Vám privátní Cloud

  Privátní cloud je takový cloud, který je vyhrazený pouze pro jednu organizaci. Je buď vlastněný zákazníkem nebo je jeho pod přímou kontrolou.

  Z principu zaručuje vysokou míru bezpečnosti, protože aplikace či data v něm provozovaná jsou oddělena, izolovaná od ostatních.

  Privátní cloud využívá všech výhod a principů cloud computingu, tedy zejména toho, že jako zákazníci se nestaráme o fyzickou infrastrukturu (zjednodušeně o servery), ale využíváme pouze jejich kapacitu (díky virtualizaci), kterou si objednáváme sami (princip samoobsluhy) a jen tolik, kolik potřebujeme (tzv. škálování).

 4. 2013

  SPRÁVA TISKOVÉHO PROSTŘEDÍ

  Našim zákazníkům nabízíme outsourcing tiskového prostředí

  - dodáme nové tiskárny z prostředků ITS Office
  - zajistíme monitoring průtisku uživatelů
  - instalace objednávkového systému spotřebního materiálu
  - záruční a pozáruční servis tiskových zařízení

 5. 2012

  HOTLINE / HELPDESK

  Jeden partner, jeden kontakt pro správu celého IT


  -  prostřednictvím hotline jsme na telefonu
  -  5 –7 dní v týdnu od 8 hod. do 18/20 hod.
  -  reagujeme na zadaný požadavek do 15 minut
  -  garantujeme servisní zásahy dle SLA
  -  díky dohledovému systému umíme predikovat
      některé poruchy HW 
  -  vždy máte přehled o stavu svých požadavků
   

 6. 2011

  SLA - GARANCE ZAPOČETÍ SERVISNÍHO ZÁSAHU

  Splníme, nebo zaplatíme

  Nabízíme našim smluvním partnerům možnost smluvení SLA dle individuálních požadavků
  V případě nedodržení dohodnutého termínu zaplatíme smluvní pokutu !

Přehled starších článků | Autor: ITS Office | Počet přečtení: 5213x


Kontakt

ITS Office Technology, spol. s.r.o.
Těšínská 288
Šenov 739 34
Česká republika

Mobil:   +420 773 885 883
Tel:        +420 597 723 103
Fax:       +420 597 723 102

E-mail: info@itsoffice.cz

www.itsoffice.cz

 
ITS Office