Výpis všech článků

Analytické práce ITS Office Technology

K standardním službám naší společnosti patří také analytické práce z oblasti IT. Na základě provedených analýz Vám budeme moci poradit jak zvýšit efektivitu fungování Vaší IT infrastruktury.

Předejte starosti o tiskové protředí na ITS Office

Outsourcing znamená přenést odpovědnost za dílčí činnost na externího poskytovatele služby. My vám nabízíme outsourcing v oblasti tiskových řešení. Nakoupíme pro vás potřebné tiskové a kopírovací zařízení a budeme Vám je pronajímat.

Next Business Day - profesionální služby

Služba Next Business Day On-Site zaručuje Vaši bezstarostnost. V případě, že na daném systému, HW dojde k závadě, umožňuje služba NBD odeslání servisního technika k zákazníkovi po dokončení procesů podpory v souladu s dohodnutým standardem+ a zajištění servisu včetně náhradních dílů a práce po celou dobu servisního období.

IT Optimalizace pro Vaší firmu

Přestože je dnes IT "mozkem" většiny firem, míra koncepčnosti rozvoje IT infrastruktury je mizivá. Vše se řeší ad-hock a od toho se poté odvíjí náklady na její správu, a taká hlavně úroveň její funkčnosti.

Proč chtít SLA?

Tato otázka může znít dosti banálně, ale porozumět tomu, proč business chce a potřebuje SLA, je zcela zásadní k tomu, aby vedl ke společnému úspěchu obou smluvních partnerů.

SLA je právním dokumentem, který obsahuje předpokládaný rozsah a úroveň služby a také případné postihy za její nedodržení. Prvotním cílem tohoto dokumentu ovšem není penalizovat dodavatele poskytující outsourcingové služby, ale naopak preventivně předcházet tomu, aby nedocházelo...

Mezi naše služby patří také například...

  • definici a správa cloudové a virtuální infrastruktury dle potřeb zákazníka
  • migrace fyzických systémů do virtuálního prostředí
  • instalace Vmware/Vsphere
  • definice disaster recovery procedur 
  • tvorba disaster recovery a business kontinuity plánů
  • testování disaster recovery procedur

Hotline a Helpdesk pro všechny zákazníky

Systém HelpDesk je moderní systém postavený na webové technologii zaměřený na podporu a zefektivnění podnikových procesů. Byl navržen tak, aby mohl být přizpůsoben pro individuální potřeby každé společnosti.

Náš HelpDesk Vám umožní řešení požadavků efektivně, rychle a přehledně. HelpDesk Vám mimo jiné umožní správu času – máte možnost zjistit, jak dlouho se na jakém požadavku pracovalo, zobrazit si přehledné statistiky práce Vašeho týmu na podpoře a případně podle toho zákazníkům fakturovat podporu. Zákazník má zase možnost hodnocení „spokojenosti“ a online přístup k tiketu a sledování jeho změn, čímž odpadají jeho telefonické dotazy a náklady s tím spojené.

ilustrace

Externí správa IT infrastrultury

Externí správa sítě (outsourcing IT) znamená převzetí určitých nebo veškerých činností spojených s fungováním informačních technologií externím dodavatelem. Správa počítačové sítě nebo informačního systému je naší hlavní činností. U menších a středních firem se jedná převážně o kompletní převzetí správy veškerých IT technologií spolu se zajištěním dalšího rozvoje a budování IT strategie. 

Vize ITS Office Technology

Naším cílem je dosáhnout maximálního možného výkonu IT s minimalizací nákladů, a to jak s ohledem na stávající stav IT, tak na potřeby zákazníka a strategii rozvoje. Dobře fungující IT vytváří prostředí, které uživatelům poskytuje bezpečný, spolehlivý a rychlý přístup k službám.

Celkový počet článků: 9


Kontakt

ITS Office Technology, spol. s.r.o.
Těšínská 288
Šenov 739 34
Česká republika

Mobil:   +420 773 885 883
Tel:        +420 597 723 103
Fax:       +420 597 723 102

E-mail: info@itsoffice.cz

www.itsoffice.cz

 
ITS Office