Proč chtít SLA?

Tato otázka může znít dosti banálně, ale porozumět tomu, proč business chce a potřebuje SLA, je zcela zásadní k tomu, aby vedl ke společnému úspěchu obou smluvních partnerů.

SLA je právním dokumentem, který obsahuje předpokládaný rozsah a úroveň služby a také případné postihy za její nedodržení. Prvotním cílem tohoto dokumentu ovšem není penalizovat dodavatele poskytující outsourcingové služby, ale naopak preventivně předcházet tomu, aby nedocházelo k chybám při jejich poskytování v důsledku rozdílnosti vzájemných očekávání. Na tyto preventivní mechanismy by se při tom měli soustředit jak zákazník, tak i dodavatel outsourcingu, protože nedostatečným plněním úrovně poskytovaných služeb může dojít k mnohem větším finančním škodám (např. ke ztrátě dobrého jména firmy), než jsou penále zakotvené v SLA, a docházelo by tedy ke ztrátě zisku obou smluvních partnerů.

 
Přehled starších článků | Autor: ITS Office | Počet přečtení: 2351x


Kontakt

ITS Office Technology, spol. s.r.o.
Těšínská 288
Šenov 739 34
Česká republika

Mobil:   +420 773 885 883
Tel:        +420 597 723 103
Fax:       +420 597 723 102

E-mail: info@itsoffice.cz

www.itsoffice.cz

 
ITS Office