Správa tisku

  Komplexní převzetí tiskové správy

• řešíte vysoké náklady na pořízení tiskáren?
• chcete mít fixní náklady na provoz tiskového prostředí?
• zdržují Vás od klíčových činností starosti se správou tiskového prostředí?

Převezmeme správu Vašeho tiskového prostředí a 90% starostí s ním spojených. Toto převzetí tiskového prostředí realizujeme bez navýšení stávajícíh financí na jeho provoz, případně bude navýšení minimální a bude odpovídat výraznému snížení Vašich poviností spojených s jejich provozem.
 
Outsourcing tiskového prostředí

Outsourcing znamená přenést odpovědnost za dílčí činnost na externího poskytovatele služby. My vám nabízíme outsourcing v oblasti tiskových řešení. Nakoupíme pro vás potřebné tiskové a kopírovací zařízení a budeme Vám je pronajímat. 

Princip je stejný, jako například u pronájmu kanceláře. Přebereme na sebe zodpovědnost za bezproblémový chod oblasti tisku a tiskových řešení. Vy budete hradit pouze pravidelný měsíční poplatek, podobně jako je tomu u pronájmu kanceláře, a můžete se tak lépe věnovat předmětu své hlavní činnosti. 

Pracovníci ITS Office Technology k Vám budou jezdit na pravidelné servisní kontroly, budou se starat o bezproblémový chod a veškeré vybavení.
Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti tiskových řešení Vám zároveň poskytneme poradenství, které povede k efektivnímu využití tiskáren ve Vaší společnosti.
 
Průběh realizace:

- tiskový audit
- návrh tiskového řešení 
- konzultace navrhovaného řešení s klientem
- realizace odsouhlašeného řešení

Tiskový audit:

Na základě tiskového auditu můžeme posoudit, zda stávající tisková a kopírovací zařízení optimálně odpovídají potřebám klienta a jsou v souladu s požadavky na efektivní fungování celé oblasti tisku.

Návrh tiskového řešení:

V případě, že nalezneme prostor pro zvýšení efektivity tisku, popř. pro snížení nákladů na provoz tiskových a kopírovacích zařízení, připravíme návrh nového řešení. 

Realizace navrhnutého tiskového řešení:

Součásti návrhu nového fungování oblasti tisku je také harmonogram průběhu jeho realizace. Následující činnosti probíhají v souladu s tímto harmonogramem.

Monitoring tiskového řešení:

Po instalaci potřebných SW komponent zajišťujících kompletní monitoring tiskového prostředí jsou hlídány tiskové výstupy na síťových zařízeních připojených přes tiskové servery, síťových zařízení  na která uživatelé tisknou přímo i lokálně připojené tiskárny. Instalace nepředstavuje zvýšené nároky na HW na straně zákazníka, potřebné SW komponenty jsou dodávány do trvalého užívání formou nákupu SW licencí. Systém není vázán na jednu platformu výrobce tiskáren nebo kopírek a je umožněn monitoring tisku v prostředí Linux i MS  Windows.

K monitoringu využíváme více platforem jako například SafeQ, MyQ, Web Jet admin. Jedná se o čistě softwarová nebo hardwarová řešení, která zajišťují: účtování, zabezpečení a zajištění dostupnosti tisku. Všechny SW umí účtovat tiskové úlohy na jednotlivá oddělení či projekty, kontrolovat, přístup k vytištěným kopiím.
Přehled starších článků | Autor: ITS Office | Počet přečtení: 2616x


Kontakt

ITS Office Technology, spol. s.r.o.
Těšínská 288
Šenov 739 34
Česká republika

Mobil:   +420 773 885 883
Tel:        +420 597 723 103
Fax:       +420 597 723 102

E-mail: info@itsoffice.cz

www.itsoffice.cz

 
ITS Office